Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức-nhân sự

Le_Van_Ut_1.jpg

TS. Lê Văn Út, Thành viên Hội đồng Trường, Trưởng phòng: Phụ trách quản lí tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ, và một số công việc liên quan, click vào đây để xem chi tiết.

Vui lòng liên hệ với tôi về tất cả các việc liên quan đến nghiên cứu khoa học tại TDTU: levanut@tdtu.edu.vn

Tran_Tien_Quang_1.jpg
ThS.Trần Tiến Quang, Trợ lý Trưởng phòng
Huynh_Thanh_Phung.jpg ThS. Huỳnh Thanh Phụng, Thư ký
Vo_Vuong_Bach.jpg ThS. Võ Vương Bách, Chuyên viên
  ThS. Huỳnh Ngọc Trân, Chuyên viên