Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu DEMASTED

Phòng quản lý phát triển khoa học & công nghệ (DEMASTED) một đơn vị trực thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). DEMASTED phụ trách tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ của TDTU.

DEMASTED có nhiệm vụ xây dựng các chiến lược dài hạn, kế hoạch công tác trung hạn và hàng năm theo kế hoạch phát triển và các kế hoạch trung hạn, dài hạn của TDTU; tổ chức quản lý và phát triển các hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng kế hoạch của Trường; ngoài ra, tăng cường hợp tác, liên kết với các đại học khác trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học; tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp để tối ưu giá trị nghiên cứu

Các công việc cụ thể gồm:

 1. Phụ trách các nhóm nghiên cứu, viện nghiên cứu;
 2. Đăng kí sáng chế quốc tế;
 3. Bổ nhiệm chuyên gia, các chức vụ chuyên môn;
 4. Thẩm định khoa học;
 5. Tuyển dụng chuyên gia quốc tế cho các Khoa
 6. Quản lí nghiên cứu khoa học của giảng viên;
 7. Phát triển tạp chí quốc tế;
 8. Phụ trách Giải thưởng khoa học TDTU;
 9. Tổ chức các lớp chuyên gia;
 10. Phụ trách TDTU Public Lectures;
 11. Quản lí hoạt động sinh hoạt học thuật của các khoa;
 12. Quản lí Journal Clubs của các khoa;
 13. Phụ trách đề tài, dự án nghiên cứu ngoài Trường;
 14. Phụ trách hội thảo khoa học;
 15. Phụ trách truyền thông khoa học.

DEMASTED là môi trường song ngữ, tiếng Việt hoặc tiếng Anh, khuyến khích dùng tiếng Anh.