Nhảy đến nội dung
x

Thông tin chuyên gia

TS. Nguyễn Văn Tuấn
Nguyen_Van_Tuan.jpg

Chức vụ:

• Đồng trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Xương và Cơ, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Visiting professor & cố vấn khoa học cao cấp, Trường đại học Tôn Đức Thắng
• Giáo sư, Trường đại học New South Wales, Úc
• Trưởng nhóm nghiên cứu chương trình nghiên cứu về xương Viện nghiên cứu y tế Garvan, Úc

Lĩnh vực nghiên cứu: Các nghiên cứu về xương

Editorship:

• Editor

• Associate editor

TS. Lê Thị Hoài An
Le_Thi_Hoai_An.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Lorraine, Pháp
• Giám đốc Phòng thí nghiệm Lý thuyết và Ứng dụng Khoa học máy tính, Pháp

Lĩnh vực chuyên môn: Mô hình, Nghiên cứu Tối ưu hóa hoạt động, Phân tích số học và Khoa học máy tính

TS. Yiu-Ming Cheung
Yiu-Ming_Cheung.png

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Cơ đốc giáo Hong Kong, Hong Kong

Lĩnh vực chuyên môn: Machine Learning, Visual Computing, Pattern Recognition, Watermarking, Optimization

TS. Đặng Đình Hải
Hai_Dang.jpg

Chức vụ:

• Adjunct Professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học bang Mississippi, Mỹ

Lĩnh vực chuyên môn: Lý thuyết các vấn đề P-Laplacian; existence, uniqueness, and multiplicity of positive solutions, both in the positone and non-positone cases

TS. Muhammad Hadi
Muhammad_Hadi.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Phó giáo sư, Trường đại học Wollongong, Úc

Lĩnh vực chuyên môn: Kết cấu công trình, Kết cấu bêtông, FRP, Progressive Collapse of buildings, Optimization

TS. Ngô Hữu Hào
Ngo_Huu_Hao.jpg

Chức vụ:

• Honorary adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Công nghệ Sydney, Úc

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ xử lý nước, nước thải và tái sử dụng, Giám sát, quản lý chất lượng nước và nước thải, Đánh giá công nghệ xử lý, Đánh giá tác động môi trường, Quản lý chất thải rắn, Khử muối

Editorship:

• Editor in chief: Journal of Water Sustainability

• Editor: Bioresource Technology

TS. Dominique M Haughton
Dominique__Haughton.jpg

Chức vụ:

• Visiting professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Bentley, Mỹ

Lĩnh vực chuyên môn: Thông kê ứng dụng, Phân tích thống kê, Tối ưu hóa dữ liệu, Thông kê quốc tế, Lựa chọn mô hình

TS. Nguyễn Đức Hiệp
Nguyen_Duc_Hiep.jpg

Chức vụ:

• Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Chất lượng môi trường, Khoa học khí quyển và Biến đổi khí hậu, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Chuyên gia môi trường, Sở Môi trường và Di sản, Bang New South Wales, Úc

Lĩnh vực chuyên môn: Mô hình chất lượng không khí, Phân tích thống kê

TS. Hajime Hirao
Hajime_Hirao.jpg

Chức vụ:

• Adjunct Professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Phó giáo sư, Trường đại học City, Hong Kong

Lĩnh vực chuyên môn: Computational chemistry, Homogeneous/Heterogeneous Catalysis, Bioinorganic Chemistry, Medicinal Chemistry, Porous Materials

TS. Tzung-Pei Hong
Tzung_Pei_Hong.jpg

Chức vụ:

• Visiting professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Quốc gia Kaohsiung, Đài Loan

Lĩnh vực chuyên môn: kỹ thuật tri thức, khai phá dữ liệu, ứng dụng và tính toán mềm

Editorship:

• Associate Editors

TS. Mu-Hsuan Huang
Mu-Hsuan_Huang.jpg

Chức vụ:

• Visiting professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Quốc gia Đài Loan, Đài Loan

Lĩnh vực chuyên môn: Thư viện và Khoa học thông tin, Tìm kiếm thông tin, Hành vi thông tin, Chỉ mục và Tóm tắt, Số liệu thông tin, Thông tin sáng chế

TS. Chih-Yang Huang
Chih-Yang_Huang.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Á Châu, Đài Loan

Lĩnh vực chuyên môn: Molecular Biology in Cardiology and Molecular Medicine of Cancer

TS. Nguyễn Quốc Hưng
Nguyen_Quoc_Hung.png

Chức vụ:

• Phó giáo sư Kỹ thuật cơ khí
• Thành viên Ban Cơ Điện tử Tính toán, Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn: Vật liệu và Kết cấu thông minh, Cơ học chất lỏng, Tối ưu hoá Kết cấu, Hệ thống điều khiển thông minh

ThS. BS. Hồ Phạm Thục Lan
ho-pham-thuc-lan.jpg

Chức vụ:

• Đồng trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Xương và Cơ, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Trưởng khoa Cơ Xương Khớp thuộc Bệnh viện Nhân dân 115

Lĩnh vực chuyên môn: loãng xương và vitamin D

TS. Wen-Hsiang Lai
Wen-Hsiang_Lai.jpg

Chức vụ:

• Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Đổi mới và Khởi nghiệp, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Feng Chia, Đài Loan

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý R&D, Quản lý dự án, Quản lý công nghệ, Công nghệ thương mại

TS. Mong-Hong Lee
Hong_Mong_Lee.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Texas, Mỹ

Lĩnh vực chuyên môn: Các quá trình hình thành các tế bào ung thư, sinh học tế bào, các quá trình kháng ung thư

Editorship:

• Editor in chief: Cancer Hallmarks

TS. Giuseppe Maruccio
Giuseppe_Maruccio.jpg

Positions:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Phó giáo sư, Trường đại học Salento, Ý

Lĩnh vực chuyên môn: Spintronics và Nanomagnetism, Cảm biến sinh học và phòng thí nghiệm trên chip điện tử, Kính hiển vi quét đầu dò, công nghệ chế tạo nano

Editorship:

• Editor Board

TS. Masayuki Nogami
Masayuki_Nogami.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam 
• Thành viên Nhóm nghiên cứu Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học 
• Giáo sư, Toyota Physical and Chemical Research Institute, Nhật Bản

Lĩnh vực chuyên môn: Materials Science: Sol-gel processing for Glass synthesis; Quantum dot-confined glasses; Quantum dot-confined glasses; Non-linear optical properties; Proton-conducting glasses for new fuel cells

TS. Jeong Hill Park
Jeong_Hill_Park.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa sản phẩm tự nhiên, Phát triển thực phẩm chức năng sử dụng sản phẩm tự nhiên, Phân tích các sản phẩm tự nhiên

TS. Alberto Posso
Alberto_Posso.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giảng viên cao cấp ngành Tài chính, Trường đại học RMIT, Úc

Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu về thị trường lao động các nước đang phát triển

TS. Philippe Quentin
Philippe_Quentin.jpg

Chức vụ:

• Visiting professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Bordeaux 1, Pháp
• Nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Bordeaux-Gradignan (CENBG), Trường đại học Bordeaux 1, Pháp

Lĩnh vực chuyên môn: Lý thuyết hạt nhân, lý thuyết phản ứng hạt nhân

TS. Nabendu Pal
Nabendu_Pal.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Louisiana tại Lafayette, Mỹ

Lĩnh vực chuyên môn: Lý thuyết quyết định & Phân tích Bayes, Thử nghiệm độ tin cậy, Sinh trắc học

TS. Timon Rabczuk
Timon_Rabczuk.jpg

Chức vụ:

• Visiting professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Cơ học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Bauhaus, Weimar, CHLB Đức.
• Viện trưởng Viện cơ học kết cấu Trường đại học Bauhaus, Weimar, CHLB Đức.

Lĩnh vực chuyên môn: Cơ học tính toán, Thiết kế vật liệu dùng phương pháp tính toán, Phương pháp số, Mô phỏng thành lập, Tính chất bất ổn định của vật liệu, Nứt gẫy, Kỹ thuật cơ sinh học

Editorship:

• Editor in chief: International Journal of Modern Mechanics

• Editor:

TS. Pinaki Roy
Pinaki_Roy.gif

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

• Giáo sư, Viện thống kê Ấn Độ, Ấn Độ

Lĩnh vực chuyên môn: Toán Vật lý và Toán Ứng dụng

TS. Trần Công Thành
Thanh_Tran-Cong.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Southern Queensland, Úc

Lĩnh vực chuyên môn: Cơ học chất lưu tính toán, Cơ học vật rắn

Editorship:

• Editorial Board:

TS. Nguyễn Ngọc Thành
Nguyen_Ngoc_Thanh.jpg

Chức vụ:

• Visiting professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Công nghệ Tri thức và Hệ thống trong ICT, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học công nghệ Wroclaw, Ba Lan
• Trưởng nhóm Knowledge Management Systems, Trường đại học Công nghệ Wroclaw, Ba Lan
• Trưởng hội đồng kỹ thuật của IEEE SMC về Trí tuệ tập thể tính toán

Lĩnh vực chuyên môn: Trí tuệ tập thể tính toán, Tích hợp tri thức, Hệ thống thông tin thông minh, Phân tích xung đột trong môi trường phân tán, Xử lý kiến thức không phù hợp, Hệ thống đa tác tử.

Editorship:

• Editor in chief:

TS. Trương Nguyện Thành
Truong_Nguyen_Thanh.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Utah, Hoa Kỳ

Lĩnh vực chuyên môn: Hóa tính toán

TS. Nguyễn Thời Trung
DCM_Former_Nguyen_Thoi_Trung.jpg

Chức vụ:

• Giáo sư nghiên cứu, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
Viện trưởngViện khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Lĩnh vực chuyên môn: Cơ học tính toán, Toán ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo

Editorship:

• Editor: Mathematical Problems in Engineering

• Deputy Editor-in-Chief of Journal of Advanced Engineering and Computation (JAEC)

TS. Yung-Pin Tsai
Yung-Pin_Tsai.jpg

Chức vụ:

• Adjunct Professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Quốc gia Chi Nan, Đài Loan

Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước và nước thải, Sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo hoặc chất thải nông nghiệp, Ứng dụng vật liệu nano trong xử lý nước, Sản xuất nhựa sinh học từ bùn thải

TS. Yun-Yi Wang
Yung-Yi_Wang.jpg

Chức vụ:

• Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Tài chính định lương (QRFM), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Phó giáo sư, Trường đại học Feng Chia, Đài Loan

Lĩnh vực chuyên môn: Vi cấu trúc thị trường, Hành vi tài chính, Tài chính doanh nghiệp

TS. Ching-Feng Weng
Ching-Feng_Weng.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, rường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Quốc gia Dong Hwa, Đài Loan

Lĩnh vực chuyên môn: Chinese medicine and herbs, Molecular physiology, Liver fibrosis and regeneration

TS. Wann-Yih Wu
Wann-Yih_Wu.jpg

Chức vụ:

• Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Tiếp thị và Quản trị quốc tế (IMMR), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Nanhua, Đài Loan

Lĩnh vực chuyên môn: Quản trị kinh doanh quốc tế, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

TS. Sai-ching J Yeung
Sai-ching_J_Yeung.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Trường đại học Texas, Hoa Kỳ

TS. Nguyen Thai Duc
Nguyen_Thai_Duc.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam
• Giáo sư, Đại học Old Dominion (ODU), Hoa Kỳ
• Viện trưởng viện tính toán song song đa ngành, Khoa kỹ thuật xây dựng và Môi trường, Đại học Old Dominion (ODU), Hoa Kỳ

Lĩnh vực chuyên môn: Large-scale Parallel Domain Decomposition (DD) for Computational Mechanics; Parallel-Sparse/Dense Equation Solvers’ Algorithms; Linear Programming, and Non-Linear Constraint Optimization: Algorithms & Software; Transportation Modelling; Finite Element Analysis & Optimal Design of Engineering Problems; Computer Simulation & Animation for STEM (Science Technology Engineering Mathematics) Education.

Link: https://www.odu.edu/directory/people/d/dnguyen

TS. Philippe Derreumaux
Philippe_Derreumaux.png

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Giáo sư, Đại học Denis Diderot - Paris 7.

Lĩnh vực chuyên môn: Biomolecule coarse-grained models, sampling method development, applications to neurogenerative diseases

Editor: ACS Chemical Neuroscience

TS. Carlo Cattani
Carlo_Cattani.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Giáo sư, Đại học Tuscia, Italy

Lĩnh vực chuyên môn: Waves, wavelets, fractals, fractional calculus, dynamical systems, computational Mechanics,   numerical methods, stochastic integro-differential equations,  competition models, time series analysis, nonlinear analysis, complexity of living systems, pattern analysis, computational biology, bio-physics, history of science

Link: https://scholar.google.com/citations?user=Qte08P4AAAAJ&hl=en

TS. Hari Mohan Srivastava
Hari_Mohan_Srivastava.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Professor Emeritus, Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada

Lĩnh vực chuyên môn: Real and Complex Analysis; Fractional Calculus and Its Applications; Integral Equations and Transforms; Higher Transcendental Functions and Their Applications; q-Series and q-Polynomials; Analytic Number Theory; Analytic and Geometric Inequalities; Probability and Statistics; Inventory Modelling and Optimization

Link: http://www.math.uvic.ca/~harimsri/

TS. Sergey Alexandrov
Sergey_Alexandrov.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Research Professor Institute for Problems in Mechanics Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Lĩnh vực chuyên môn: Ideal Flow Theory; Singular Plastic Solutions Near Frictional Interfaces and Their Application to Fracture Prediction in Metal Forming; Fracture Analysis of Welded Structures

Link: http://www.ipmnet.ru/en/labs/techn/

TS. Jaehong Lee
Jaehong_Lee.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Professor in Architectural Engineering, Director of Deep Learning Architecture Research Center, Sejong University, Seoul, Korea

Lĩnh vực chuyên môn: Structural engineering, structural optimization, deep learning

Link: https://scholar.google.com.vn/citations?user=wLsefiMAAAAJ&hl=en

TS. Kyoung Kwan AHN
Kyoung_Kwan_AHN.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Professor at University of Ulsan, Korea

Lĩnh vực chuyên môn: Energy Saving Hydraulic Control System, Hybrid Hydraulic Excavator, Power Take Off of Wave Energy Converter, Design and Control of New Actuator using Smart Material, Power Assistant Hydraulic Robot, Rehabilitation Robot using Pneumatic Artificial Muscle

Link: https://scholar.google.com/citations?user=G0KPaz8AAAAJ&hl=en

TS. Behrooz Keshtegar
Dr Behrooz Keshtegar.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Associate Professor at Department of Civil Engineering University of Zabol, Zabol, Iran

Lĩnh vực chuyên môn: Modelling, Structural reliability analysis, Reliability-based design optimization, Optimization

Link: https://scholar.google.com/citations?user=G0KPaz8AAAAJ&hl=en

TS. Seung-Bok Choi
Dr Seung-Bok Choi.jpg

Chức vụ:

• Adjunct professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Professor at Department of Mechanical Engineering, Inha University, Incheon, Korea;

Lĩnh vực chuyên môn:Design and Control of Intelligent and Functional Mechanisms; Robust Controller Design for Linear and Nonlinear Systems with Uncertainties; Creative Engineering Devices and Systems Utilizing Smart Materials; Design and Control of MEMS, NEMS and Sensing Systems utilizing Smart Materials

Link: https://scholar.google.com/citations?user=nX9YfHMAAAAJ&hl=nl

TS. Ehsan Roohi
Dr-Ehsan-Roohi-Golkhatmi.jpg

Chức vụ:

• Adjunct Professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Associate Professor tại Đại học Xi’an Jiaotong, Xi’an, China;

Lĩnh vực chuyên môn: Direct Simulation Monte Carlo (DSMC); Rarefied Gas Dynamics; Microfluidics; Cavitation

Link: https://scholar.google.com/citations?user=AWKLce4AAAAJ&hl=en

TS. Mahdi Shariati

Dr-Mahdi-Shariati

Chức vụ:

• Adjunct Professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Assistant Professor tại University of Malaya, Malaysia;

Lĩnh vực chuyên môn: Composite beam; Push out; Shear connector; Porous concrete; Concrete Technology

Link: https://scholar.google.com/citations?user=77ajDEEAAAAJ&hl=en

TS. Chander Prakash
Chander Prakash

Chức vụ:
• Adjunct Professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Professor in the Division of Research and Development and School of Mechanical Engineering at Lovely Professional University, Jalandhar, India;


Lĩnh vực chuyên môn: Surface modification; Advanced/precision machining; Precise and advanced machining of biomaterials; Optimization for biomedical engineering

Link: https://scholar.google.co.in/citations?user=ff8MbSIAAAAJ&hl=en

Subhaschandra Kattimani
Subhaschandra Kattimani

Chức vụ:
• Adjunct Professor, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
• Associate Professor in the Department of Mechanical Engineering, National Institute of Technology Karnataka-Surathkal, India;


Lĩnh vực chuyên môn: Smart Composite Structures, Dynamics and Control of Composite Structures, Active constrained layer damping, Magneto-Electro-Elastic Structures
 

Link: https://scholar.google.co.in/citations?hl=en&user=RfCdLYAAAAAJ