Nhảy đến nội dung
x

Nguồn lực

Để trở thành một đại học nghiên cứu, Trường cần có nguồn lực mạnh về khoa học và công nghệ. Trường có nguồn lực mạnh và đa dạng để thực hiện các dịch vụ về khoa học, có hợp tác quốc tế rộng và có chiều sâu, có đội ngũ các chuyên gia có đẳng cấp thế giới và có Quỹ phát triển khoa học công nghệ riêng của Trường.

Nguon-luc.jpg