Nhảy đến nội dung
x

Liên hệ

Phòng Quản lý phát triển Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Phòng A903, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phone: 028. 37 755 037

Fax: 028.37 755 055

Email: demasted@tdtu.edu.vn