Nhảy đến nội dung
x

Quỹ phát triển khoa học công nghệ

  • FOSTECT là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, là tổ chức phi lợi nhuận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng thương mại theo quy định.

  • FOSTECT tổ chức và triển khai các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của Trường để nâng cao uy tín khoa học của Trường; góp phần vào sự phát triển khoa học - công nghệ phục vụ đào tạo và kinh tế - xã hội của đất nước.

  • FOSTECT là nơi tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Quỹ theo quy định; sử dụng tài chính đúng mục đích, có hiệu quả; triển khai các hoạt động nhằm thu hút tài trợ và phát triển nguồn vốn phù hợp với pháp luật của Nhà nước; và quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các dự án khoa học công nghệ và thực hiện các hoạt động phát triển vốn theo quy định của pháp luật và qui định của Trường.

  • Văn phòng chính của FOSTECT tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37 755 037; Fax: (028) 37 755 055.

  • Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website fostect.tdtu.edu.vn