Nhảy đến nội dung
x

Sản phẩm

1800+ Công bố khoa học

1800+ Công bố khoa học

Các công trình công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus

15 Bằng sáng chế

15 Bằng sáng chế

Các bằng sáng chế được tổ chức USPTO cấp cho các kết quả nghiên cứu tại TDTU

2 Tạp chí khoa học

2 Tạp chí khoa học

Tạp chí Thông tin và Viễn thông, Tạp chí Công nghệ tiên tiến và Tính toán

Hợp tác và Phát triển về KHCN

Hợp tác và Phát triển về KHCN

TDTU ký thỏa thuận hợp tác với các tỉnh về các nội dung: hợp tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; hợp tác về xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; lĩnh vực khác.

Khóa học chuyên gia

Khóa học chuyên gia

Các khóa học ngắn hạn được thiết kế và hướng dẫn bởi các chuyên gia

Chuyển giao khoa học công nghệ

Chuyển giao khoa học công nghệ

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Tiêu điểm

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 như sau:
Thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 1
Thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 1
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2021
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2021
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2021