Nhảy đến nội dung
x

Hội nghị-hội thảo chuyên đề

Sắp tới

 • Hội thảo quốc tế về Toán ứng dụng (ICAM 2024) (11-13/7/2024).
 • Hội thảo quốc tế lần 3 về Vật liệu và Cấu trúc thông minh tiên tiến 2024 (ASMaS 2024) (03-05/07/2024)
 • Hội thảo quốc tế về Khoa học ứng dụng lần 4 (ICAS-4) (20-21/6/2024).
 • Hội thảo quốc tế về Những nghiên cứu mới trong khoa học xã hội và nhân văn lần thứ 3 (The 3rd ISSH 2024) (26-27/7/2024).

Đã tổ chức

Đồng tổ chức

Đã tổ chức

 • Hội thảo lần thứ 11 về Ngày quốc tế về Thống kê và Kinh tế (2017)

Seminar

Đã tổ chức

 • Seminar “Biomass processing in sub-critical water conditions for sustainable production of biofuels and chemicals”
 • Workshop giới thiệu cơ sở dữ liệu Scopus và sử dụng Scopus trong hoạt động nghiên cứu
 • Seminar “New approach for materials synthesis”
 • GS. Nguyễn Văn Tuấn báo cáo chuyên đề “Research evaluation by Scientometrics”
 • Tập huấn về cách thức lựa chọn tạp chí ISI và Scopus cho khối ngành xã hội
 • Seminar "Kỹ thuật hiển vi TEM/SEM và những vấn đề liên quan"
 • Seminar “Một số kết quả nghiên cứu liên quan đến Logic Mô tả (description logics)”
 • Seminar “Vật lý Trường mạnh và Vật lý Atto”
 • Seminar “Định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học vật liệu và hạt nano”
 • Tập huấn về Qui định tăng chỉ số trích dẫn trong công bố khoa học
 • GS. Chia-Chu Chen báo cáo chuyên đề “Neutrino Oscillation” lĩnh vực nghiên cứu đạt giải Nobel Vật lý 2015
 • GS. Mai Suan Li báo cáo chuyên đề tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
 • Seminar “Tầm soát và phòng ngừa một số bệnh thường gặp trong cộng đồng”
 • Seminar “Chiến lược phát triển khả năng nghiên cứu và sáng tạo tại các trường đại học Việt Nam”
 • TS. Trần Mạnh Hùng báo cáo các kết quả nghiên cứu về dược
 • "Những cách khác nhau để nộp đơn xin cấp bằng sáng chế" do chuyên gia quốc tế Tony Ngô trình bày
 • Buổi làm việc giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng và chuyên gia hàng đầu về ung thư