Nhảy đến nội dung
x

Sách - Chương sách

2011

6. Lê Thị Mai; Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh giữa các vai trò trong gia đình và tại nơi làm việc; Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên biến đổi xã hội nhanh, Nhà xuất bản từ điển bách khoa.

5. Tạ Xuân Hoài; Giáo trình môn Phát triển cộng đồng.

4. Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Ngọc Toàn; Xây dựng mô hình tổ chức kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

3. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nông; Bài tập và bài giải Thuế - Câu hỏi trắc nghiệm.

2. Nguyễn Thị Bích Loan, Nguyễn Văn Nông, Huỳnh Thị Hương Thảo, Lê Hà Diễm Chi, Hồ Thanh Tùng, Bùi Đức Nhã; Giáo trình thị trường tài chính.

1. Võ Văn Nhị, Nguyễn Xuân Hưng, Hoàng Cẩm Trang, Lê Thị Mỹ Hạnh; Kế toán tài chính.

2010

4. Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng, Phạm Ngọc Toàn; Kế toán chi phí.

3. Nguyễn Phúc Sinh, Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Trọng Nguyên, Châu Thành An; Kiểm toán đại cương.

2. Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Phúc Sinh, Nguyễn Trọng Nguyên; Bài tập & bài giảng kiểm toán đại cương.

1. Nguyễn Văn Nông, Nguyễn Thị Hồng Liên; Giáo trình thị trường chứng khoán.

2009

1. Huỳnh Thị Hương Thảo; Phân loại chứng khoán trong hạch toán nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán; Thị trường tài chính tiền tệ.

2008

2. Hoàng Cẩm Trang, Lê Thị Mỹ Hạnh; Bài tập kế toán tài chính.

1. Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Lư Thị Thanh Nhàn, Vũ Thu Hằng, Đặng Thị Hoa, Hoàng Cẩm Trang, Lê Thị Mỹ Hạnh; Nguyên lý kế toán.