Nhảy đến nội dung
x

Chuyển giao khoa học công nghệ

Nhằm thúc đẩy quảng bá, thương mại và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã và đang thực hiện công tác tìm kiếm đối tác để thực hiện việc chuyển giao sản phẩm trí tuệ và công trình nghiên cứu khoa học công nghệ đến các doanh nghiệp, trường học nhằm thu hút sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường. Danh sách các sản phẩm có thể chuyển giao như sau:

SẢN PHẨM

HÌNH THỨC CHUYỂN GIAO

Sáng chế thiết bị nâng bệnh nhân (Đã được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ)

Bán bằng sáng chế, chuyển giao công nghệ

Sáng chế giường y tế (Đã được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ)

Bán bằng sáng chế, chuyển giao công nghệ

Sáng chế thiết bị hỗ trợ nâng chuyển bệnh nhân giữa giường bệnh và bồn tắm (Đã được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ)

Bán bằng sáng chế, chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu về thoái hóa cột sống ở người Việt Nam (Công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Calcifield Tissue International)

Tư vấn, hợp tác nghiên cứu

Phát hiện 03 gien có liên quan đến loãng xương ở người Việt (Công bố trên tạp chí Bone - tạp chí hàng đầu thế giới về loãng xương)

Tư vấn, hợp tác nghiên cứu

Phương pháp phân tích thống kê

Lớp học ngắn hạn

Phương pháp viết và công bố bài báo khoa học trên các tập san quốc tế

Lớp học ngắn hạn

Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho Khối khoa học xã hội và kinh tế

Lớp học ngắn hạn

Matlab cơ bản và nâng cao (khối kỹ thuật)

Lớp học ngắn hạn

Matlab nâng cao (chuyên đề tối ưu hóa ứng dụng)

Lớp học ngắn hạn

Phương pháp đọc, viết và công bố bài báo khoa học quốc tế

Lớp học ngắn hạn

Phương pháp thẩm định khoa học và tiếp cận đối tác khoa học quốc tế

Lớp học ngắn hạn

Thẩm tra thiết kế các công trình xử lý chất thải

Tư vấn/ đào tạo

Đào tạo hướng dẫn tính toán và vận hành các công trình xử lý chất thải

Đào tạo

Thiết kế, xây dựng và lắp đặt các công trình xử lý chất thải

Tư vấn/ đào tạo

Khắc phục sự cố môi trường và các công trình xử lý nước thải

Tư vấn/ đào tạo

Đào tạo kỹ thuật phân tích vi lượng trong kỹ thuật môi trường

Đào tạo

Đào tạo kỹ thuật giám sát chất lượng nước và thủy sinh vật

Đào tạo

Đào tạo sử dụng mô hình chất lượng nước và môi trường

Đào tạo

Quy trình nuôi cấy mô thực vật

Chuyển giao quy trình thông qua các buổi hội thảo, seminar, lớp tập huấn

Quy trình sản xuất tỏi đen

Sản phẩm tỏi đen

Kỹ thuật trồng các loại nấm

Sản phẩm nấm, chuyển giao quy trình qua các buổi hội thảo, seminar, lớp tập huấn

Quy trình sản xuất ra mầm

Sản phẩm ra mầm, chuyển giao quy trình qua các buổi hội thảo, seminar, lớp tập huấn

Kỹ thuật trồng cây thủy canh

Chuyển giao quy trình thông qua các buổi hội thảo, seminar, lớp tập huấn

Nhà nổi thông minh chống lũ

Công nghệ sản xuất hoặc sản phẩm có thu phí

Gạch thân thiện tạo tường xanh

Công nghệ sản xuất hoặc sản phẩm có thu phí

Mái che công cộng dạng dù nghệ thuật

Công nghệ sản xuất hoặc sản phẩm có thu phí

Modun hậu cần nổi Trường Sa

Công nghệ sản xuất hoặc sản phẩm có thu phí