Nhảy đến nội dung
x

Seminar “Mining Class Association Rules”

Sáng ngày 05/2/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ tthuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi báo cáo seminar với chủ đề "Mining Class Association Rules" do TS. Nguyễn Thị Thúy Loan (Nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT)) trình bài báo cáo.

Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Trong buổi Seminar này, TS. Nguyễn Thị Thúy Loan trình bày kết quả nghiên cứu gần đây và kết quả mới và một số phương pháp khai thác luật phân lớp kết hợp trên cơ sở dữ liệu tĩnh. Buổi báo cáo seminar của TS. Nguyễn Thị Thúy Loan đã kết thúc tốt đẹp và sẽ là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Hình ảnh của buổi seminar:

Seminar Mining Class Association Rules 1

Seminar Mining Class Association Rules 2

Seminar Mining Class Association Rules 3

Toàn cảnh buổi seminar

DEMASTED & FOSTECT Media