Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tỉnh Ninh Thuận

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận có thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/7/2018. Thông tin chi tiết thông báo, hồ sơ đăng ký xin vui lòng xem tại đây.

DEMASTED Media