Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019

Tuyển sinh thạc sĩ

#

Mã chuyên ngành

Tên chuyên ngành

(Chỉ tiêu)

Khoa chuyên môn

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại Ngữ
1 8340101 Quản trị kinh doanh (80) Quản trị kinh doanh Toán kinh tế Nguyên lý quản trị Anh văn (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
2 8340201 Tài chính - Ngân hàng (40) Tài chính ngân hàng Toán cao cấp + Xác suất thống kê Tiền tệ và thị trường tài chính
3 8340301 Kế toán (40) Kế toán Toán cao cấp + Xác suất thống kê Kế toán
4 8460112 Toán ứng dụng (20)

Toán thống kê

Giải tích hàm nhiều biến –Đại số tuyến tính

Giải tích hàm – Giải tích số

5 8520320 Kỹ thuật môi trường (20)

Môi trường và BHLĐ

Toán cao cấp

 

Quá trình công nghệ môi trường

 

6

 

8900103 Bảo hộ lao động (20)

Cơ sở bảo hộ lao động

 

7

 

8580201 Kỹ thuật xây dựng (20)

Kỹ thuật công trình

Sức bền vật liệu

 

8

 

8520301 Kỹ thuật hoá học (20)

Khoa học ứng dụng

Hóa lý

 

9

 

8210410 Mỹ thuật ứng dụng (20)

Mỹ thuật công nghiệp

Phát triển ý tưởng thiết kế

Nghị luận thiết kế

10

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (20)

Ngoại ngữ

Ngôn ngữ học

Phương pháp giảng dạy

Ngoại ngữ 2

 

11

 

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (20)

(chương trình liên kết cấp song bằng của Trường đại học Haselt - UH (Bỉ) và Tôn Đức Thắng - TDTU, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh 1.5 năm tại TDTU + 0.5 năm tại UH) 

Kỹ thuật công trình

 

Các phương pháp định lượng Quy hoạch giao thông đô thị Anh văn (trình độ TOEIC từ 600 điểm trở lên)
12 8380107 Luật kinh tế (20)

 

Luật

 

 

Xét tuyển

 

 

Xét tuyển

 

Anh văn (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

 

13

 

8310301 Xã hội học (20)

KH xã hội và nhân văn

14

8480101

Khoa học máy tính (20)

Công nghệ thông tin

15

8520201

Kỹ thuật điện (20)

 

Điện - Điện tử

 

16

8520208

Kỹ thuật viễn thông (20)

17

8520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (20)

18

8810301

Quản lý thể dục thể thao (20)

Khoa học thể thao

2. Thời gian dự tuyển: Dự kiến ngày 01, 02/6/2019

3. Hình thức tuyển sinh:

 • Xét tuyển:
  • Yêu cầu về bằng cấp:

   • Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;

   • Thí sinh là người Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;

   • Thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập khác cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;

   • Thí sinh là người Việt Nam đăng ký dự tuyển vào những ngành học mà Hiệu trưởng quyết định thí điểm tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

  • Yêu cầu về tiếng Anh:Các thí sinh thuộc các diện trên phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 500 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương) trở lên, còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

 • Thi tuyển:
  • Thí sinh là người Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;

  • Các môn thi tuyển: cơ bản, cơ sở ngành và Ngoại ngữ;

  • Hình thức thi tuyển sinh:

   • Môn cơ bản và môn cơ sở: hình thức thi tự luận hoặc thực hành, thời gian làm bài 180 – 240 phút;

   • Môn ngoại ngữ: môn tiếng Anh thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút và kỹ năng nói. Ngành "Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh" thi môn Trung văn/ Pháp văn/ Đức văn/ Nhật văn/ Nga văn thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút và kỹ năng nói.

 • Điều kiện dự tuyển:
  • Về văn bằng:
   • Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);
   • Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức (theo danh mục đính kèm);
   • Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc gần ngành vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.
  • Về thâm niên công tác:
   • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự tuyển được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Những trường hợp còn lại yêu cầu phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự tuyển (Tải biểu mẫu xác nhận công tác chuyên môn tại đây);
   • Chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao: Tốt nghiệp đại học các ngành/chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Xã hội học, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh (không phân biệt loại hình đào tạo, hình thức đào tạo, xếp loại tốt nghiệp), yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể thao hoặc sự kiện tối thiểu 01 năm (Tải biểu mẫu xác nhận công tác chuyên môn tại đây);
   • Chuyên ngành Xã hội học: Tốt nghiệp đại học không đúng ngành Xã hội học, có thâm niên công tác ít nhất từ 02 năm trở lên tại các cơ quan có chức năng giải quyết các vấn đề về xã hội (Tải biểu mẫu xác nhận công tác chuyên môn tại đây);
   • Chuyên ngành khác: Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự tuyển được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.
  • Đối tượng và chính sách ưu tiên:
   • Đối tượng ưu tiên:
    • Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
    • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
    • Con liệt sĩ;
    • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
    • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc KVI;
    • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.
   • Mức ưu tiên: Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ và cộng 1 (một) điểm (thang điểm 10) cho 1 (một) trong 2 (hai) môn thi cơ bản và cơ sở.
 • Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ:
  • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (ngôn ngữ sử dụng chính trong quá trình học tập phải là tiếng Anh) và cơ sở giáo dục (hoặc văn bằng của cơ sở giáo dục) này: nằm trong danh mục các cơ sở giáo dục, văn bằng đại học được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận; hoặc trong danh mục các cơ sở giáo dục đại học mà giữa quốc gia họ với Việt Nam có Nghị định thư hoặc một hình thức văn bản cấp quốc gia công nhận; hoặc là cơ sở giáo dục đại học trong TOP 1.000 thế giới theo THE, QS; hoặc bằng tốt nghiệp từ những chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam có văn bản đồng ý, cho phép thực hiện…;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
  • Thí sinh dự tuyển có chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ (trình độ B1); hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 còn trong thời hạn có giá trị đến ngày đăng ký dự tuyển
 • Đăng ký dự tuyển trực tuyến (tại đây)
 • Nhận hồ sơ dự tuyển:
  • Nhận hồ sơ dự tuyển: đến hết ngày 03/5/2019;
  • Phí đăng ký dự thi: 750.000đ/hồ sơ;
  • Phí đăng ký xét tuyển: 450.000đ/hồ sơ.
 • Thời gian đào tạo sau khi trúng tuyển:
  • Tổng thời lượng: 18 – 24 tháng (12 – 18 tháng học các học phần và 06 tháng thực hiện luận văn thạc sĩ);
  • Dự kiến thời gian đào tạo: Từ tháng 07/2019 đến 07/2021;
  • Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ 7 và chủ nhật.
 • Tổ chức các lớp ôn thi:
  • Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/03/2019;
  • Khai giảng (dự kiến): ngày 05/04/2019;
  • Lịch học: Tối 6, ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật;
  • Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7;
  • Chế độ ưu tiên: Cựu sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng được giảm 20%/tổng học phí ôn thi (photo bằng tốt nghiệp đại học để được giảm). Thí sinh đăng ký ôn thi 03 môn sẽ được giảm 10% học phí ôn thi
 • Tổ chức lớp bổ sung kiến thức:
  • Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/03/2019;
  • Khai giảng (dự kiến): tháng 04/2019;
  • Lịch học: ngày thứ 7 và Chủ nhật;
  • Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7.
 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển:(xem tại đây)

4. Chính sách học bổng: dành cho đối tượng tốt nghiệp đại học do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi các trường công lập trong cả nước, giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông (chi tiết xem tại đây).

Mọi thông tin vui lòng liên hệ các văn phòng tư vấn tuyển sinh:

Phòng sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng (Phòng A.305, Nhà A)

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

Điện thoại: (028) 37755 059 – 0944 314 466 (hotline)

Email: tssdh@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn

Lâm Đồng: Cơ sở Bảo Lộc, Trường đại học Tôn Đức Thắng

Đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (063) 3922 888 – 3967 888

Email: cosobaoloc@tdtu.edu.vn Website: http://baoloc.tdtu.edu.vn

Khánh Hòa: Phân hiệu Nha Trang, Trường đại học Tôn Đức Thắng

22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3837 485

Email: phanhieunhatrang@tdtu.edu.vn. Website: http://nhatrang.tdtu.edu.vn

Cà Mau: Cơ sở Cà Mau, Trường đại học Tôn Đức Thắng

Đường Mậu Thân, Khóm 6, P. 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3590 924

Email: cosocamau@tdtu.edu.vn. Website: http://camau.tdtu.edu.vn

Bình Định: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định

168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3746 272

Gia Lai: Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai

126 Lê Thánh Tôn, P. IAKring, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 3877 244 – 0989 230 116 (Thầy Trọng)

Bình Thuận: Trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

38 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3828 818

Vũng Tàu: Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu

1A Nguyễn Trường Tộ, phường 3, Tp. Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3532 558

Kiên Giang: Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang

425 Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3872 086 – 091 974 0711.

Phú Yên: Trường đại học Phú Yên

18 Trần Phú, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (057) 3843 025

An Giang: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

1/9- Võ Thị Sáu, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3841951