Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019

Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước

Chuyên ngành đào tạo:

#
Mã ngành Tên ngành Khoa chuyên môn Chỉ tiêu
1
9340101
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 05
2 9340301 Kế toán Kế toán (*) 05
3
9480101
Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 08
4
9580201 
Kỹ thuật xây dựng  Kỹ thuật công trình 05
5
9460107
Khoa học tính toán Viện khoa học tính toán 05

(*): Được phép tuyển sinh từ năm 2019 (Theo QĐ 494/2019/TĐT-QĐ ngày 28/01/2019)

Hình thức tuyển sinh:

 • Xét tuyển: các đối tượng sau
  • Đối tượng có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
  • Đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên đúng chuyên ngành hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
  • Đối tượng có bằng thạc sĩ/tiến sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
 • Điều kiện dự tuyển:
  • Về văn bằng: các đối tượng sau
   • Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển;
   • Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
   • Có bằng thạc sĩ/tiến sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
  • Về trình độ tiếng Anh: Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án. Có trình độ tiếng Anh thỏa một trong các điều kiện sau:
   • Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh;
   • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT công nhận;
   • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
   • Có một trong các chứng chỉ Anh văn quốc tế: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45, PET/FCE 160 (trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi);
   • Có 02 công bố khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục các tạp chí ISI/Scopus trong thời hạn 3 năm tính từ ngày xuất bản đến ngày đăng ký dự tuyển (trong vai trò là tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài).
  • Công bố khoa học: Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
  • Cán bộ hướng dẫn:
   • Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng đồng ý nhận hướng dẫn;
   • Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn.
  • Bài luận về hướng nghiên cứu: Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
  • Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành.
  • Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 • Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:
  • Đăng ký trực tuyến (tại đây);
  • Phát hành và nhận hồ sơ: đến ngày 10/5/2019;
  • Phí xét tuyển: 750.000đ/hồ sơ;
  • Phí bảo vệ đề cương nghiên cứu: 750.000đ/hồ sơ.
 • Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
  • Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (in từ trang đăng ký dự tuyển trực tuyến hoặc trong email xác nhận đăng ký dự tuyển);
  • 02 bản lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
  • Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan(nếu có); (tải mẫu tại đây)
  • 01 bản photo văn bằng, bảng điểm đại học và thạc sĩ;
  • 01 bản photo phiếu điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
  • Bản cam kết; (tải mẫu tại đây);
  • 03 bản sao công bố khoa học trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
  • 02 thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc); (tải hướng dẫn tại đây)
  • 01 bài luận dự định nghiên cứu; (tải mẫu tại đây)
  • 01 phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
  • 04 ảnh 3 x 4 (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).