Nhảy đến nội dung
x
Thư từ tạp chí

TS. Gopalakrishnan Kumar - “IJHE John O’M. Bockris Award” của tạp chí International Journal of Hydrogen Energy

TS. Gopalakrishnan Kumar, Trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu về nguồn năng lượng mới, năng lượng sinh học và sản xuất năng lượng xanh thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (GPBAE), được trao chứng nhận “IJHE John O’M. Bockris Award” của tạp chí quốc tế ISI International Journal of Hydrogen Energy thuộc Nhà xuất bản Elsevier, một Nhà xuất bản uy tín của Hà Lan. Chứng nhận “IJHE John O’M. Bockris Award” cho bài báo của TS. Gopalakrishnan Kumar được trích dẫn nhiều nhất thuộc danh mục “Hydrogen Production” trong năm 2016.

Đây là vinh dự cho TS. Gopalakrishnan Kumar và Trường đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) xin chúc mừng TS. Gopalakrishnan Kumar về thành tích này.

TS_Gopalakrishnan_Kumar.png

DEMASTED & FOSTECT Media