Nhảy đến nội dung
x

TS. Hán Thành Trung - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí Automatica

TS. Hán Thành Trung, Nghiên cứu viên của Khoa Điện – Điện tử thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng, được trao chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" của tạp chí quốc tế ISI Automatica thuộc Nhà xuất bản Elsevier, một Nhà xuất bản uy tín của Hà Lan. Chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" được trao cho nhà bình duyệt thuộc top 10% các nhà bình duyệt cho tạp chí.

Đây là vinh dự cho TS. Hán Thành Trung và Trường đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) xin chúc mừng TS. Hán Thành Trung về thành tích này.

TS_Han_Thanh_Trung.png

DEMASTED & FOSTECT Media