Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng Nghiên cứu viên Nhóm nghiên cứu về ung thư

Số lượng: 05

Yêu cầu:

-   Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Y, Sinh hoặc các chuyên ngành có liên quan

-   Có kiến thức nền về ung thư và các vấn đề liên quan

-   Có công bố quốc tế ISI (là tác giả chính)

-   Có khả năng nghiên cứu độc lập

-   Có khả năng công bố khoa học, trung bình 1-2 bài ISI tác giả chính/năm

-   Tiếng Anh tốt để giao tiếp và giảng dạy

-   Có nguyện vọng làm việc lâu dài với Trường

Cơ hội:

-   Được làm việc trong môi trường quốc tế, tiếp cận với những hướng nghiên cứu mới và nóng trong chuyên ngành

-   Hợp tác và trao đổi với các chuyên gia khoa học, các nhóm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới

-   Được xem xét để bổ nhiệm vào các vị trí Giáo sư của Trường

-   Mức thu nhập cao (theo thỏa thuận giữa hai bên tùy đẳng cấp khoa học của ứng viên)