Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng nghiên cứu viên

Nghiên cứu viên Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán (Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ):

 • Số lượng: 05

 • Yêu cầu chung: 

  • Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Hóa - Lý - Sinh tính toán.

  • Đã công bố ít nhất 06 bài báo SCI (là tác giả chính).

  • Có khả năng nghiên cứu độc lập và hướng dẫn sinh viên. 

  • Có khả năng công bố khoa học, trung bình 2-3 bài SCI Q1/Q2 tác giả chính/năm.

  • Tiếng Anh tốt để giao tiếp và giảng dạy.

  • Có nguyện vọng làm việc lâu dài với Trường.

 • Cơ hội:

  • Được làm việc trong môi trường quốc tế, tiếp nhận với những vấn đề khoa học đang nổi cộm và những hướng nghiên cứu mới của thế giới.

  • Làm việc với các nhà lãnh đạo khoa học hàng đầu về lĩnh vực khoa học phân tử.

  • Hợp tác và trao đổi với các nhóm nghiên cứu hàng đầu về khoa học phân tử trên thế giới.

  • Được xem xét để bổ nhiệm vào các vị trí Giáo sư của Trường.

  • Mức thu nhập cao (theo thỏa thuận giữa hai bên tùy đẳng cấp khoa học của ứng viên).