Nhảy đến nội dung
x
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Điện - Điện tử

08 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 1
Thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2023 - Lần 1
Tuyển dụng Nghiên cứu viên Nhóm nghiên cứu về ung thư

Số lượng: 05

Yêu cầu:

-   Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Y, Sinh hoặc các chuyên ngành có liên quan

-   Có kiến thức nền về ung thư và các vấn đề liên quan

-   Có công bố quốc tế ISI (là tác giả chính)

-   Có khả năng nghiên cứu độc lập

-   Có khả năng công bố khoa học, trung bình 1-2 bài ISI tác giả chính/năm

-   Tiếng Anh tốt để giao tiếp và giảng dạy

-   Có nguyện vọng làm việc lâu dài với Trường

Cơ hội:

Chức vụ chuyên môn năm 2019

Nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nhà trường có nhu cầu tuyển dụng các chức vụ chuyên môn (giáo sư thực thụ, giáo sư dự bị, giáo sư trợ lý) năm 2019 thuộc các chuyên ngành đào tạo của Trường.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học có nguyện vọng ứng tuyển vào các chức vụ chuyên môn tại Trường với nội dung sau đây:

1. Điều kiện ứng tuyển  

Thông báo về việc ứng tuyển vào các vị trí, công việc chuyên môn năm 2018
Để phục vụ kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2018 và các năm sau, Trường đại học Tôn Đức Thắng có nhu cầu tuyển dụng, bố trí công việc cho các Nhà khoa học, chuyên gia vào các vị trí, công việc chuyên môn...
Tuyển dụng nghiên cứu viên

Nghiên cứu viên Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán (Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ):

  • Số lượng: 05

  • Yêu cầu chung: 

    • Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Hóa - Lý - Sinh tính toán.

    • Đã công bố ít nhất 06 bài báo SCI (là tác giả chính).

Tuyển dụng viên chức hành chính
VỊ TRÍ YÊU CẦU CƠ HỘI
Viên chức hành chính: Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ
  • Tốt nghiệp đại học chí
Subscribe to Tuyển dụng