Nhảy đến nội dung
x
Chức vụ giáo sư

Thông báo về việc ứng tuyển vào các vị trí, công việc chuyên môn năm 2018

Để phục vụ kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2018 và các năm sau, Trường đại học Tôn Đức Thắng có nhu cầu tuyển dụng, bố trí công việc cho các Nhà khoa học, chuyên gia vào các vị trí, công việc chuyên môn năm 2018 với các nội dung sau đây:

1. Đối tượng và điều kiện ứng tuyển:

Thông báo về việc ứng tuyển vào các vị trí, công việc chuyên môn năm 2018
Để phục vụ kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2018 và các năm sau, Trường đại học Tôn Đức Thắng có nhu cầu tuyển dụng, bố trí công việc cho các Nhà khoa học, chuyên gia vào các vị trí, công việc chuyên môn...
Tuyển dụng-NCV

Nghiên cứu viên Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán (Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ):

  • Số lượng: 05

  • Yêu cầu chung: 

    • Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Hóa - Lý - Sinh tính toán.

    • Đã công bố ít nhất 06 bài báo SCI (là tác giả chính).

Tuyển dụng-VCHC
VỊ TRÍ YÊU CẦU CƠ HỘI
Viên chức hành chính: Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ
  • Tốt nghiệp đại học chí
Subscribe to Tuyển dụng