Nhảy đến nội dung
x
TS. Nguyễn Trung Thắng - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier
Đây là vinh dự cho TS. Nguyễn Trung Thắng và Trường đại học Tôn Đức Thắng
TS. Trần Nguyễn Hải - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier
Chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" được trao cho nhà bình duyệt thuộc top 10% các nhà bình duyệt cho tạp chí
Subscribe to Outstanding contribution in Reviewing