Nhảy đến nội dung
x
Nhà khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng nhận Giải thưởng Alexandre Yersin cho các công trình nghiên cứu xuất sắc
BS. Hồ Phạm Thục Lan, Đồng trưởng nhóm Nhóm nghiên cứu Xương và Cơ (BMRg) của TDTU vừa được trao giải.
Kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đẳng hình học trong cơ học của Đại học Tôn Đức Thắng trên tạp chí ngoại hạng
Công trình này được công bố trên tạp chí Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering thuộc Nhà xuất bản uy tín Elsevier.
TS. Gopalakrishnan Kumar - “IJHE John O’M. Bockris Award” của tạp chí International Journal of Hydrogen Energy
Bài báo của TS. Gopalakrishnan Kumar được trích dẫn nhiều nhất thuộc danh mục “Hydrogen Production” trong năm 2016
TS. Trần Nguyễn Hải - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier
Chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" được trao cho nhà bình duyệt thuộc top 10% các nhà bình duyệt cho tạp chí
TS. Hán Thành Trung - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí Automatica

TS. Hán Thành Trung, Nghiên cứu viên của Khoa Điện – Điện tử thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng, được trao chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" của tạp chí quốc tế ISI Automatica thuộc Nhà xuất bản Elsevier, một Nhà xuất bản uy tín của Hà Lan. Chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" được trao cho nhà bình duyệt thuộc top 10% các nhà bình duyệt cho tạp chí.

GS. Nguyễn Thời Trung - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier
Chứng nhận danh giá này được trao cho nhà bình duyệt thuộc top 10% các nhà bình duyệt cho tạp chí.
Đại học Tôn Đức Thắng có công trình được Nhà xuất bản Elsevier vinh danh
TS. Thái Hoàng Chiến đã được bình chọn là nhà khoa học có “bài báo được trích dẫn nhiều nhất”.
Subscribe to Chuyên gia