Nhảy đến nội dung
x

Seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS)

Sáng ngày 09/8/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS).

Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Trong buổi Seminar này, báo cáo về “Một phương pháp hiệu quả để khai thác mẫu clickstream phổ biến” được trình bày và giới thiệu. Gần đây, các phương pháp kết hợp giữa cấu trúc dữ liệu cây FP (Frequent Pattern - tree) với phương pháp tiếp cận theo định dạng dữ liệu dọc là cách tiếp cận hiệu quả nhất để khai thác tập phổ biến. Tuy nhiên, việc áp dụng cách tiếp cận này cho việc khai thác mẫu tuần tự phổ biến nảy sinh một số thách thức như thứ tự của mẫu trong chuỗi, cách đếm độ phổ biến một cách hiệu quả. Trong báo cáo này, nhóm tác giả đã giới thiệu một cách tiếp cận kết hợp cho một phiên bản cụ thể của khai thác mẫu tuần tự, khai thác chuỗi phổ biến clickstream, qua việc đề xuất một cấu trúc dữ liệu mới B-List và thuật toán SMUB (sequential clickstream mining using B-list). Thuật toán SMUB sử dụng cấu trúc B-List được tạo ra từ cây SPPC (sequential pre post code) và thông qua việc tìm giao giữa các B-List để khám phá tất cả các chuỗi phổ biến clickstream trong cơ sở dữ liệu đã cho.

Buổi báo cáo seminar đã kết thúc tốt đẹp và sẽ là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Hình ảnh của buổi seminar:

seminar-dds-09-08-18-01.jpg

seminar-dds-09-08-18-02.jpg

Toàn cảnh buổi seminar

DEMASTED Media