Nhảy đến nội dung
x

TS. Nguyễn Trung Thắng - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier

TS. Nguyễn Trung Thắng, giảng viên Khoa Điện – Điện tử của Trường đại học Tôn Đức Thắng, được trao chứng nhận “Outstanding contribution in Reviewing” của các tạp chí quốc tế ISI (gồm các tạp chí: Energy Strategy Reviews; Ain Shams Engineering Journal; International Journal of Electrical Power and Energy Systems) thuộc Nhà xuất bản Elsevier, một Nhà xuất bản uy tín của Hà Lan. Chứng nhận “Outstanding contribution in Reviewing” được trao cho nhà bình duyệt thuộc top 10% các nhà bình duyệt cho tạp chí.

Đây là vinh dự cho TS. Nguyễn Trung Thắng và Trường đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) xin chúc mừng TS. Nguyễn Trung Thắng.

Chứng nhận “Outstanding contribution in Reviewing”

Nguyen-Trung-Thang-Outstanding-1.png

 

Nguyen-Trung-Thang-Outstanding-2.png

 

Nguyen-Trung-Thang-Outstanding-3.png

DEMASTED Media