Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu

 

Nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm

1

Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM, INCOS)

TS. Timon Rabczuk, Giáo sư thực thụ

2

Nhóm nghiên cứu toán học và kỹ thuật tính toán (CME, INCOS)

TS. Nguyễn Thời Trung, Giáo sư thực thụ

3

Nhóm nghiên cứu tính toán trong xây dựng (DCC, INCOS)

TS. Thái Hữu Tài

4

Nhóm nghiên cứu cơ điện tử tính toán (DCME, INCOS)

TS. Nguyễn Sỹ Dũng

5

Nhóm nghiên cứu xương và cơ (BMRG)

TS. Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư xuất sắc
TS. BS. Hồ Phạm Thục Lan (Đồng trưởng nhóm)

6

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Ivan Zelinka, Giáo sư thực thụ

7

Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (PSO, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Nguyễn Trung Thắng

8

Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng (AA-RG, Khoa Toán - Thống kê)

TS. Trần Minh Phương

9

Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học lý thuyết và tính toán (Lab TCB, AIMaS)

TS. Ngô Sơn Tùng

10

Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến (WiCOM, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Trần Thanh Phương

11

Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG, AIMaS)

 

12

Nhóm nghiên cứu vật lý tính toán (DCP, INCOS)

TS. Nguyễn Trương Khang, Giáo sư dự bị

13

Nhóm nghiên cứu trắc lượng thông tin (INFORMETRICS, INCOS)

TS. Lê Văn Út

14

Nhóm nghiên cứu về phát triển bền vững trong xây dựng (SDCE, Khoa Kỹ thuật công trình)

TS. Bùi Quốc Bảo, Giáo sư dự bị

15

Nhóm nghiên cứu ứng dụng mạng xã hội (SocialTech, Khoa Quản trị kinh doanh)

TS. Chien-Wen Shen

16

Nhóm nghiên cứu quang điện tử (OPTO, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

17

Nhóm nghiên cứu polime dẫn điện trong composite và các ứng dụng (CPCA, Khoa Khoa học ứng dụng)

TS. Rudolf Kiefer, Giáo sư dự bị

18

Nhóm nghiên cứu Phân tích ứng dụng (BERG, Khoa Kế toán)

TS. Qian Long Kweh, Giáo sư dự bị

19

Nhóm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tính toán trong xây dựng và kết cấu (ACCSE, Khoa Kỹ thuật công trình)

TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương

20

Nhóm nghiên cứu vi tích phân cấp phân số, tối ưu hóa và đại số (FCOARG, Khoa Toán - Thống kê)

TS. Mohsen Razzaghi

21 Nhóm nghiên cứu Tối ưu hoá (ORG, Khoa Toán - Thống kê) TSKH. Phan Quốc Khánh, Giáo sư
22

Ban khoa học nhiệt và lưu chất (DTFS, INCOS)

 

23

Phòng thí nghiệm Hóa học các vật liệu tiên tiến (Lab AMC, AIMaS)

 

24

Nhóm nghiên cứu Vật liệu Y sinh và kỹ thuật Nano (BNR, Khoa Khoa học ứng dụng)

 

25

Nhóm nghiên cứu thông tin và xử lý tín hiệu (COMSIG, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Nguyễn Nhật Tân

26

Nhóm nghiên cứu tính toán vật liệu và cấu trúc tiên tiến (COLAMS, AIMaS)

 

27

Nhóm nghiên cứu Lý thuyết và các vấn đề xã hội toàn cầu (GIST, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn)

TS. Đặng Thị Kim Phụng

28

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Quan hệ lao động (ALR, Khoa Lao động công đoàn)

TS. Nguyễn Đình Hòa

29

Nhóm nghiên cứu ứng dụng hoa học Dược (APRES, Khoa Dược)

TS. Nguyễn Trường Huy