Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu/Phòng nghiên cứu

STT Nhóm nghiên cứu/ Phòng nghiên cứu Đơn vị 
1 Nhóm nghiên cứu xương và cơ (BMRG) Demasted
2 Phòng nghiên cứu Cơ học tính toán (DCM) IAST
3 Phòng nghiên cứu Vật lý sinh học (Lab BP) IAST
4 Phòng nghiên cứu Vật lý Nguyên tử, Phân tử và Quang học (AMOG) IAST
5 Phòng nghiên cứu Hóa học Vật liệu tiên tiến (Lab AMC) IAST
6 Phòng nghiên cứu Vật liệu và Cấu trúc tiên tiến (Lab AMS) IAST
7 Nhóm nghiên cứu Mô hình hóa thuật toán tiến hóa, Mô phỏng và Trí thông minh nhân tạo (MERLIN) K. Đ-ĐT
8 Nhóm Tối ưu hóa hệ thống điện (PSO) K. Đ-ĐT
9 Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến (WiCOM) K. Đ-ĐT
10 Nhóm nghiên cứu thông tin và xử lý tín hiệu (COMSIG) K. Đ-ĐT
11 Nhóm Giải tích ứng dụng (AA-RG) K. T-TK
12 Nhóm nghiên cứu vi tích phân cấp phân số, tối ưu hóa và đại số (FCOARG) K. T-TK
13 Nhóm nghiên cứu Tối ưu hoá (ORG) K. T-TK
14 Nhóm nghiên cứu polyme dẫn điện trong composite và các ứng dụng (CPCA) K. KHUD
15 Nhóm nghiên cứu Vật liệu y sinh và kỹ thuật nano (BNR) K. KHUD
16 Nhóm nghiên cứu về phát triển bền vững trong xây dựng (SDCE) K. KTCT
17 Nhóm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tính toán trong xây dựng và kết cấu (ACCSE) K. KTCT
18 Nhóm Tính toán thông minh trong Kỹ thuật xây dựng (SCCE) K. KTCT
19 Nhóm nghiên cứu Phân tích ứng dụng (BERG) Kế toán
20 Nhóm nghiên cứu Lý thuyết và các vấn đề xã hội toàn cầu (GIST) K. KHXH&NV
21 Nhóm nghiên cứu ứng dụng khoa học Dược (APRES) K. Dược