Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu

 

Nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm

1

Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM)

TS. Timon Rabczuk, Giáo sư thực thụ

2

Nhóm nghiên cứu toán học và kỹ thuật tính toán (CME, INCOS)

TS. Nguyễn Thời Trung, Giáo sư thực thụ

3

Nhóm nghiên cứu tính toán trong xây dựng (DCC, INCOS)

TS. Thái Hữu Tài

4

Nhóm nghiên cứu cơ điện tử tính toán (DCME, INCOS)

TS. Nguyễn Sỹ Dũng

5

Nhóm nghiên cứu vật lý hạt nhân (DNP, AIMaS)

 

6

Nhóm nghiên cứu xương và cơ (BMRG)

TS. Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư xuất sắc
TS. BS. Hồ Phạm Thục Lan (Đồng trưởng nhóm)

7

Nhóm nghiên cứu chất lượng môi trường, khoa học khí quyển và biến đổi khí hậu (EAAC)

TS. Nguyễn Đức Hiệp

8

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Ivan Zelinka, Giáo sư thực thụ

9

Nhóm nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường (EEM_RG)

TS. Nguyễn Thanh Sơn

10

Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (PSO, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Nguyễn Trung Thắng

11

Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng (AA-RG, Khoa Toán - Thống kê)

TS. Nguyễn Huy Tuấn, Giáo sư dự bị

12

Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM)

 

13

Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học lý thuyết và tính toán (Lab TCB)

TS. Ngô Sơn Tùng

14

Nhóm nghiên cứu tiếp thị và quản trị quốc tế (IMMR, Khoa Quản trị kinh doanh)

TS. Kun-Huang Huarng, Giáo sư thực thụ

15

Nhóm nghiên cứu đổi mới và khởi nghiệp (IER, Khoa Quản trị kinh doanh)

TS. Wen-Hsiang Lai, Giáo sư thực thụ

16

Nhóm nghiên cứu lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học (TPPC, AIMaS)

 

17

Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến (WiCOM, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Trần Thanh Phương

18

Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG, AIMaS)

 

19

Nhóm nghiên cứu vật lý tính toán (DCP, INCOS)

TS. Nguyễn Trương Khang, Giáo sư dự bị

20

Nhóm nghiên cứu mô phỏng vật liệu (SMS, AIMaS)

 

21

Nhóm nghiên cứu trắc lượng thông tin (INFORMETRICS)

TS. Lê Văn Út

22

Nhóm nghiên cứu vật lý vật liệu tính toán (CMP, AIMaS)

 

23

Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học (CBM, AIMaS)

TS. Hồ Kim Dân

24

Nhóm nghiên cứu về phát triển bền vững trong xây dựng (SDCE, Khoa Kỹ thuật công trình)

TS. Bùi Quốc Bảo, Giáo sư dự bị

25

Nhóm nghiên cứu ứng dụng mạng xã hội (SocialTech, Khoa Quản trị kinh doanh)

TS. Chien-Wen Shen

26

Nhóm nghiên cứu quang điện tử (OPTO, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

27

Nhóm nghiên cứu quang học tính toán (CORG, AIMaS)

 

28

Nhóm nghiên cứu polime dẫn điện trong composite và các ứng dụng (CPCA, Khoa Khoa học ứng dụng)

TS. Rudolf Kiefer, Giáo sư dự bị

29

Nhóm nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (SARAT)

 

30

Nhóm nghiên cứu Phân tích ứng dụng (BERG, Khoa Kế toán)

TS. Qian Long Kweh, Giáo sư dự bị

31

Nhóm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tính toán trong xây dựng và kết cấu (ACCSE, Khoa Kỹ thuật công trình)

TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương

32

Nhóm nghiên cứu vi tích phân cấp phân số, tối ưu hóa và đại số (FCOARG, Khoa Toán - Thống kê)

TS. Mohsen Razzaghi

33

Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng (Lab AP, AIMaS)

TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu
34

Ban khoa học nhiệt và lưu chất (DTFS, INCOS)

TS. Ho Seon Ahn
35

Phòng thí nghiệm Từ học và Vật liệu từ tính (Lab MMM, AIMaS)

 

36

Phòng thí nghiệm Hóa học các vật liệu tiên tiến (Lab AMC, AIMaS)

 
37

Phòng thí nghiệm Hóa Sinh Lý Thuyết (LTC)

TS. Philippe Derreumaux, Giáo sư thực thụ
38

Nhóm nghiên cứu Tối ưu hóa và Ứng dụng (OA)

TS. Thái Doãn Chương

39

Nhóm nghiên cứu Vật liệu Y sinh và kỹ thuật Nano (BNR, Khoa Khoa học ứng dụng)

TS. Hoàng Thị Thái Thanh

40

Nhóm nghiên cứu Hệ thống phi tuyến và ứng dụng (NoSA, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Christos Volos

41

Nhóm nghiên cứu giáo dục (ERG)

 

42

Nhóm nghiên cứu Thiết kế ứng dụng (AD)

ThS. Tô Mai Lĩnh

43

Nhóm nghiên cứu tính toán vật liệu và cấu trúc tiên tiến (COLAMS, AIMaS)

 

44

Nhóm nghiên cứu Lý thuyết và các vấn đề xã hội toàn cầu (GIST, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn)

TS. Đặng Thị Kim Phụng

45

Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AI Lab, Khoa Công nghệ thông tin)

 

46

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Quan hệ lao động (ALR, Khoa Lao động công đoàn)

TS. Nguyễn Đình Hòa

47

Nhóm nghiên cứu ứng dụng hoa học Dược (APRES, Khoa Dược)

TS. Nguyễn Trường Huy

48

Nhóm nghiên cứu ứng dụng phương pháp chẩn đoán ung thư bằng phương pháp nghiên cứu sinh chất (OSPO, Khoa Dược)

TS. Nguyễn Trường Huy

49

Phòng thí nghiệm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Khai phá tri thức (NLP-KD Lab, Khoa Công nghệ thông tin)

TS. Lê Anh Cường

50

Nhóm nghiên cứu Hệ thống mạng tương lai (FUNET, Khoa Điện - Điện tử)

 

 

Nhóm DEMASTED