Nhảy đến nội dung
x

Nhóm nghiên cứu

 

Nhóm nghiên cứu

Trưởng nhóm

1

Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM)

TS. Timon Rabczuk, Giáo sư thực thụ

2

Nhóm nghiên cứu toán học và kỹ thuật tính toán (CME, INCOS)

TS. Nguyễn Thời Trung, Giáo sư thực thụ

3

Nhóm nghiên cứu tính toán trong xây dựng (DCC, INCOS)

TS. Thái Hữu Tài

4

Nhóm nghiên cứu cơ điện tử tính toán (DCME, INCOS)

TS. Nguyễn Sỹ Dũng

5

Nhóm nghiên cứu vật lý hạt nhân (DNP, AIMaS)

 

6

Nhóm nghiên cứu xương và cơ (BMRG)

TS. Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư xuất sắc
TS. BS. Hồ Phạm Thục Lan (Đồng trưởng nhóm)

7

Nhóm nghiên cứu chất lượng môi trường, khoa học khí quyển và biến đổi khí hậu (EAAC)

TS. Nguyễn Đức Hiệp

8

Nhóm nghiên cứu mô hình hóa thuật toán tiến hóa, mô phỏng và trí thông minh nhân tạo (MERLIN, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Ivan Zelinka, Giáo sư thực thụ

9

Nhóm nghiên cứu kỹ thuật và quản lý môi trường (EEM_RG)

TS. Nguyễn Thanh Sơn

10

Nhóm nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống điện (PSO, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Nguyễn Trung Thắng

11

Nhóm nghiên cứu giải tích ứng dụng (AA-RG, Khoa Toán - Thống kê)

TS. Nguyễn Huy Tuấn, Giáo sư dự bị

12

Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM)

TS. Nguyễn Minh Thọ, Giáo sư thực thụ

13

Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học lý thuyết và tính toán (Lab TCB)

TS. Ngô Sơn Tùng

14

Nhóm nghiên cứu tiếp thị và quản trị quốc tế (IMMR, Khoa Quản trị kinh doanh)

TS. Kun-Huang Huarng, Giáo sư thực thụ

15

Nhóm nghiên cứu đổi mới và khởi nghiệp (IER, Khoa Quản trị kinh doanh)

TS. Wen-Hsiang Lai, Giáo sư thực thụ

16

Nhóm nghiên cứu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường (SREM, Khoa Môi trường & BHLĐ)

 

17 Nhóm nghiên cứu Phát triển môi trường tái tạo và Tổng hợp sản phẩm xanh tân tiến (IGRED, Khoa MT&BHLĐ) TS. Arivalagan Pugazhendhi, Giáo sư trợ lý
18 Nhóm nghiên cứu về nguồn năng lượng mới, năng lượng sinh học và sản xuất năng lượng xanh (GPBAE, Khoa MT&BHLĐ) TS. Gopalajrishnan Kumar

19

Nhóm nghiên cứu lý thuyết hạt cơ bản và vũ trụ học (TPPC, AIMaS)

TS. Hoàng Ngọc Long, Giáo sư thực thụ

20

Nhóm nghiên cứu thông tin vô tuyến (WiCOM, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Trần Thanh Phương

21

Nhóm nghiên cứu ô nhiễm không khí (APG)

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, Giáo sư thực thụ

22

Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG, AIMaS)

TS. Lê Văn Hoàng, Giáo sư thực thụ

23

Nhóm nghiên cứu vật lý tính toán (DCP, INCOS)

TS. Nguyễn Trương Khang, Giáo sư dự bị

24

Nhóm nghiên cứu mô phỏng vật liệu (SMS, AIMaS)

TS. Phạm Khắc Hùng, Giáo sư dự bị

25

Nhóm nghiên cứu trắc lượng thông tin (INFORMETRICS)

TS. Lê Văn Út

26

Nhóm nghiên cứu vật lý vật liệu tính toán (CMP, AIMaS)

TS. Võ Văn Hoàng, Giáo sư thực thụ

27

Nhóm nghiên cứu vật liệu gốm và sinh học (CBM, AIMaS)

TS. Hồ Kim Dân

28

Nhóm nghiên cứu về phát triển bền vững trong xây dựng (SDCE, Khoa Kỹ thuật công trình)

TS. Bùi Quốc Bảo, Giáo sư dự bị

29

Nhóm nghiên cứu giải tích tính toán (CAG)

TS. Farhad Ali, Giáo sư dự bị

30

Nhóm nghiên cứu ứng dụng mạng xã hội (SocialTech, Khoa Quản trị kinh doanh)

TS. Chien-Wen Shen

31

Nhóm nghiên cứu quang điện tử (OPTO, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

32

Nhóm nghiên cứu phương trình tiến hóa (EER)

TS. Alain Haraux

33

Nhóm nghiên cứu quang học tính toán (CORG, AIMaS)

TS. Preecha Yupapin, Giáo sư thực thụ

34

Nhóm nghiên cứu polime dẫn điện trong composite và các ứng dụng (CPCA, Khoa Khoa học ứng dụng)

TS. Rudolf Kiefer, Giáo sư dự bị

35

Nhóm nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (SARAT)

TS. Ngô Việt Đức

36

Nhóm nghiên cứu Tối ưu đa mục tiêu có tham số (PMO)

TS. Đinh Thế Lục

37

Nhóm nghiên cứu Phân tích ứng dụng (BERG, Khoa Kế toán)

TS. Qian Long Kweh, Giáo sư dự bị

38

Nhóm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tính toán trong xây dựng và kết cấu (ACCSE, Khoa Kỹ thuật công trình)

TS. Đỗ Nguyễn Văn Vương

39

Nhóm nghiên cứu Cơ học vật liệu (MAME)

TS. Lê Khánh Châu, Giáo sư thực thụ
40

Nhóm nghiên cứu vi tích phân cấp phân số, tối ưu hóa và đại số (FCOARG, Khoa Toán - Thống kê)

TS. Mohsen Razzaghi
41

Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng (Lab AP, AIMaS)

TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu

42

Ban khoa học nhiệt và lưu chất (DTFS, INCOS)

TS. Ho Seon Ahn
43

Phòng thí nghiệm Từ học và Vật liệu từ tính (Lab MMM, AIMaS)

TS. Phạm Thanh Phong, Giáo sư dự bị
44

Phòng thí nghiệm Hóa học các vật liệu tiên tiến (Lab AMC, AIMaS)

 
45

Phòng thí nghiệm Hóa Sinh Lý Thuyết (LTC)

TS. Philippe Derreumaux, Giáo sư thực thụ
46

Nhóm nghiên cứu Tối ưu hóa và Ứng dụng (OA)

TS. Thái Doãn Chương

47

Nhóm nghiên cứu Vật liệu Y sinh và kỹ thuật Nano (BNR, Khoa Khoa học ứng dụng)

TS. Hoàng Thị Thái Thanh

48

Nhóm nghiên cứu Hệ thống phi tuyến và ứng dụng (NoSA, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Christos Volos

49

Nhóm nghiên cứu công nghệ sinh học nano (BRG)

TS. Võ Văn Giàu

50

Nhóm nghiên cứu giáo dục (ERG)

TS. Martin Hayden

51

Nhóm nghiên cứu Thiết kế ứng dụng (AD)

ThS. Tô Mai Lĩnh

52

Nhóm nghiên cứu tính toán vật liệu và cấu trúc tiên tiến (COLAMS, AIMaS)

 

53

Nhóm nghiên cứu Lý thuyết và các vấn đề xã hội toàn cầu (GIST, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn)

TS. Đặng Thị Kim Phụng

54

Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AI Lab, Khoa Công nghệ thông tin)

 

55

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Quan hệ lao động (ALR, Khoa Lao động công đoàn)

TS. Nguyễn Đình Hòa

56

Nhóm nghiên cứu ứng dụng hoa học Dược (APRES, Khoa Dược)

TS. Nguyễn Trường Huy

57

Nhóm nghiên cứu ứng dụng phương pháp chẩn đoán ung thư bằng phương pháp nghiên cứu sinh chất (OSPO, Khoa Dược)

TS. Nguyễn Trường Huy

58

Phòng thí nghiệm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Khai phá tri thức (NLP-KD Lab, Khoa Công nghệ thông tin)

TS. Lê Anh Cường

59

Nhóm nghiên cứu Hệ thống mạng tương lai (FUNET, Khoa Điện - Điện tử)

TS. Houbing Song

 

Nhóm DEMASTED