Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức-nhân sự

   PGS.TS. Lê Đức Hiển

Lê Đức Hiển

Phụ trách Phòng Quản lý Phát triển khoa học công nghệ.

   ThS. Huỳnh Anh Khiêm

Trợ lý Trưởng phòng - Phòng Quản lý Phát triển khoa học công nghệ.

 

   CN. Nguyễn Thị Đặng Mai

Nguyễn Thị Đặng Mai

Chuyên viên phụ trách hành chính

 

   ThS. Trịnh Minh Tuấn

Trịnh Minh Tuấn

Chuyên viên phụ trách Bổ nhiệm chức vụ chuyên môn, Đề tài/Dự án ngoài Trường, FOSTECT.

 

 

   CN. Lương Thị Thùy Linh

Lương Thị Thùy Linh

Chuyên viên phụ trách cơ sở dữ liệu khoa học, Nghiên cứu khoa học của giảng viên, Giải thưởng khoa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize), Lớp chuyên gia.

.

 

 

   ThS. Trần Thị Cẩm Giang

Trần Thị Cẩm Giang

Chuyên viên phụ trách cơ sở dữ liệu khoa học, Nghiên cứu khoa học của giảng viên, Giải thưởng khoa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize), Thẩm định khoa học.

 

 

   ThS. Nguyễn Văn Thắng

Chuyên viên phụ trách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Thẩm định khoa học, Nhóm nghiên cứu, Diễn giả công chúng.

 

 

   CN. Lê Thị Kim Chi

Chuyên viên phụ trách hội thảo,  Nghiên cứu khoa học sinh viên, Thẩm định khoa học, Sinh hoạt học thuật & journal club, Hội đồng chuyên gia.