Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức-nhân sự

Dr-le-van-ut-tdtu-2.jpg

TS. Lê Văn Út, Thành viên Hội đồng Trường, Trưởng phòng: Phụ trách quản lí tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ, và một số công việc liên quan, click vào đây để xem chi tiết.

Vui lòng liên hệ với tôi về tất cả các việc liên quan đến nghiên cứu khoa học tại TDTU: levanut@tdtu.edu.vn

doan-thi-thanh-thao-new.jpg

ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo, Chuyên viên phụ trách tuyển dụng chuyên gia, hội thảo & seminar khoa học, chương trình diễn giả công chúng, Quỹ phát triển KH&CN, truyền thông khoa học.

Email: doanthithanhthao@tdtu.edu.vn

huynh-thi-ngoc-tran-2019.jpg

 

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Trân, Chuyên viên phụ trách cơ sở dữ liệu khoa học, các nhóm nghiên cứu, nghiên cứu khoa học của giảng viên, Giải thưởng khoa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize), lớp chuyên gia.

Email: huynhthingoctran@tdtu.edu.vn

huynh-thanh-phung-111.jpg

ThS. Huỳnh Thanh Phụng, Chuyên viên phụ trách hành chính, thẩm định khoa học, Hội đồng khoa học & đào tạo, Ủy ban đạo đức khoa học, tạp chí quốc tế.

Email: huynhthanhphung@tdtu.edu.vn

Trịnh Minh Tuấn

ThS. Trịnh Minh Tuấn, Chuyên viên phụ trách sinh hoạt học thuật & journal club, nghiên cứu khoa học sinh viên, bổ nhiệm chức vụ chuyên môn.

Email: trinhminhtuan1@tdtu.edu.vn

nguyen-thi-thuy-linh-2019.jpg

CN. Lương Thị Thùy Linh, Chuyên viên phụ trách sáng chế; đề tài nghiên cứu ngoài trường, hợp tác nghiên cứu với địa phương, thẩm định khoa học.

Email: luongthithuylinh@tdtu.edu.vn

pham-ba-duy.jpg

KS. Phạm Bá Duy, Chuyên viên

Email: phambaduy@tdtu.edu.vn