Nhảy đến nội dung
x
Seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS)
Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.
Buổi làm việc về xúc tiến hoạt động chuyển giao công nghệ
Trong buổi làm việc, TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ, cùng với lãnh đạo các trung tâm khoa học công nghệ của Trường đã trao đổi về việc xúc tiến hoạt động chuyển giao công nghệ của Trường.
Tập huấn về nghiên cứu khoa học cho Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo (TDT-CLC)
Buổi hướng dẫn đã giúp các giảng viên của Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo hiểu rõ hơn về các quy định và định hướng nghiên cứu của Trường.
Tập huấn về nghiên cứu khoa học cho GVNC và Phụ trách NCKH các Khoa lần 2
Buổi hướng dẫn đã giúp Phụ trách nghiên cứu khoa học và giảng viên nghiên cứu của các khoa hiểu rõ hơn về các quy định liên quan, sản phẩm nghiên khoa học được quy đổi trong năm học 2017-2018, thủ tục quy đổi số tiết nghiên cứu khoa học và một số lưu ý trong việc quy đổi.
Họp về định hướng tài trợ mới của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ - Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT)
Buổi họp về Định hướng tài trợ mới của Quỹ FOSTECT nhằm trình bày, thảo luận về và định hướng tài trợ mới từ Quỹ cũng như hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Trường về cách xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ Quỹ FOSTECT một cách hiệu quả
Gặp gỡ giữa sinh viên và các nhóm nghiên cứu của Trường đại học Tôn Đức Thắng
Đoàn Thanh niên Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức một buổi gặp gỡ giữa sinh viên và các nhóm nghiên cứu thuộc Trường để tạo điều kiện cho các sinh viên có đam mê nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế tiếp cận và làm việc với các nhà khoa học đẳng cấp của Trường
Tập huấn về phương pháp trích dẫn khoa học cho học viên cao học

Chiều ngày 02/12/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi tập huấn về phương pháp trích dẫn khoa học dành cho các học viên cao học của Trường.

Trong buổi tập huấn, TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ, đã giúp các học viên cao học của Trường hiểu rõ hơn về các quy định của Trường về phương pháp trích dẫn khoa học trong việc thực hiện các đề tài, luận văn, công trình nghiên cứu; và cách tăng chỉ số trích dẫn khoa học.

Seminar “Automatic Video Summarization for Key Frame Extraction”

Chiều ngày 16/1/2018, GS. Sung Wook Baik, Đại học Sejong (Hàn Quốc), có buổi báo cáo seminar với chủ đề "Automatic Video Summarization for Key Frame Extraction" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Tham dự buổi seminar có TS. Phạm Văn Huy, Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Seminar “Micro-Nano membranes and several possible applications for biological research”

Chiều ngày 22/1/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi báo cáo seminar với chủ đề "Micro-Nano membranes and several possible applications for biological research" do TS. Tống Duy Hiển (Nghiên cứu viên thuộc Viện Khoa học tính toán) và TS. Hoàng Đức Quang (Giảng viên thuộc Khoa Kỹ thuật công trình) trình bài báo cáo.

Buổi seminar thu hút sự quan tâm tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS)

Sáng ngày 13/4/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu Khoa học dữ liệu (DDS) do TS. Nguyễn Thị Thúy Loan, Nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT (KSE-ICT) thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng, trình bày báo cáo.

Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Subscribe to Hoạt động của DEMASTED