Nhảy đến nội dung
x
Seminar “Mining Class Association Rules”

Sáng ngày 05/2/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ tthuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi báo cáo seminar với chủ đề "Mining Class Association Rules" do TS. Nguyễn Thị Thúy Loan (Nghiên cứu viên của Nhóm nghiên cứu công nghệ tri thức và hệ thống trong ICT thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng (KSE-ICT)) trình bài báo cáo.

Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Subscribe to Hoạt động của DEMASTED