Nhảy đến nội dung
x

Diễn giả André Laperriere - Giám Đốc Điều Hành Chương trình Dữ liệu mở về Nông nghiệp và Dinh dưỡng toàn cầu Liên Hiệp Quốc - nói chuyện với sinh viên về chủ đề "Dữ liệu mở về nông nghiệp và dinh dưỡng toàn cầu"

Nhà trường có một diễn đàn mang tên diễn giả công chúng với sự tham gia của các diễn giả để báo cáo cho sinh viên, giảng viên của trường nghe về bất cứ chủ đề nào mà diễn giả tâm đắc trong cuộc sống và công việc ngoại trừ chủ đề chính trị. Hoạt động này nhằm mục đích xây dựng môi trường học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế.

  • Thời gian: 09h00 ngày 30/10/2018.
  • Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
  • Diễn giả: Ông André Laperriere - Giám Đốc Điều Hành Chương trình Dữ liệu mở về Nông nghiệp và Dinh dưỡng toàn cầu (Global Open Data for Agriculture and Nutrition - GODAN) của Liên Hiệp Quốc).
  • Chủ đề: "Dữ liệu mở về nông nghiệp và dinh dưỡng toàn cầu".

GODAN đã triển khai các hoạt động với hơn 800 cơ quan đại diện của các chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo cũng như các doanh nghiệp của hơn 105 nước trên thế giới. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao nhất (Tổng giám đốc hoặc giám đốc chuyên trách) của nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Môi trường Toàn cầu (GEF), Hội đồng Tín thác Toàn cầu (GTC), Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Tổ chức phát triển Hoa kỳ (USAID).