Nhảy đến nội dung
x

GS. Nguyễn Thời Trung - “Outstanding contribution in Reviewing” của tạp chí thuộc Nhà xuất bản Elsevier

GS. Nguyễn Thời Trung, Viện trưởng Viện khoa học tính toán của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), được trao chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" của các tạp chí quốc tế ISI thuộc Nhà xuất bản Elsevier, một Nhà xuất bản uy tín của Hà Lan, gồm các tạp chí: Applied Mathematical Modelling và Applied Soft Computing. Chứng nhận "Outstanding contribution in Reviewing" được trao cho nhà bình duyệt thuộc top 10% các nhà bình duyệt cho tạp chí.

Đây là vinh dự cho GS. Nguyễn Thời Trung và Trường đại học Tôn Đức Thắng. Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (DEMASTED) xin chúc mừng GS. Nguyễn Thời Trung về thành tích này.

Chứng nhận “Outstanding contribution in Reviewing”

GS_Nguyen_Thoi_Trung_1.png

GS_Nguyen_Thoi_Trung_2.png

DEMASTED & FOSTECT Media