Nhảy đến nội dung
x

Họp về định hướng tài trợ mới của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ - Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT)

Sáng ngày 27/10/2017, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ - Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT) đã tổ chức buổi họp về Định hướng tài trợ mới của Quỹ FOSTECT nhằm trình bày, thảo luận về và định hướng tài trợ mới từ Quỹ cũng như hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Trường về cách xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ Quỹ FOSTECT một cách hiệu quả.

Trong buổi họp, TS. Ut V. Le cùng đội ngũ lãnh đạo, giảng viên và nghiên cứu viên các khoa đã trình bày, thảo luận những định hướng tài trợ mới của Quỹ FOSTECT; lắng nghe ý kiến của các đội ngũ lãnh đạo, giảng viên và nghiên cứu viên các Khoa về cách thức hộp hồ sơ xin tài trợ cho các nghiên cứu khoa học; về quy trình xét duyệt, yêu cầu và cách chuẩn bị hồ sơ phù hợp để được tài trợ, cách thức khai thác nguồn quỹ.

Buổi họp đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên của các Khoa.

Một số hình ảnh buổi họp:

Hop-ve-dinh-huong-tai-tro-moi-cua-fostect-1.jpg

 

Hop-ve-dinh-huong-tai-tro-moi-cua-fostect-2.jpg

 

Hop-ve-dinh-huong-tai-tro-moi-cua-fostect-3.jpg

 

Hop-ve-dinh-huong-tai-tro-moi-cua-fostect-4.jpg

Toàn cảnh buổi họp

DEMASTED - FOSTECT Media

Thẻ