Nhảy đến nội dung
x

Trần Văn Tiên - Đồng Hữu Tiến đạt giải Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và giải Nhất cấp Trường

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức nhằm mục đích phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ sinh viên, giúp các bạn làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học cũng như có cơ hội vận dụng những kiến thức đã trang bị, nguồn tài liệu và thông tin khoa học cập nhật để thực hiện các ý tưởng khoa học ngay từ khi còn học tập tại trường, từ đó hướng sinh viên đến phương pháp tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng các công trình khoa học.

Trần Văn Tiên, Mã SV: 070748D, Lớp: 07DD2D, Khoa: Điện – Điện tử

Đồng Hữu Tiến, Mã SV: 070749D, Lớp: 07DD3D, Khoa Điện – Điện tử

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức nhằm mục đích phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ sinh viên, giúp các bạn làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học cũng như có cơ hội vận dụng những kiến thức đã trang bị, nguồn tài liệu và thông tin khoa học cập nhật để thực hiện các ý tưởng khoa học ngay từ khi còn học tập tại trường, từ đó hướng sinh viên đến phương pháp tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lượng các công trình khoa học.

Trường đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường đi đầu việc khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học và đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Bộ. Với đề tài “Giám sát và xử lý thông tin trong hệ thống giao thông thông minh”, sinh viên Trần Văn Tiến lớp 07DD2D và Đồng Hữu Tiến lớp 07DD3D thuộc Khoa Điện – Điện tử, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã vinh dự đạt giải Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ và giải Nhất cấp Trường năm 2011. Đề tài đã nghiên cứu sâu về hệ thống Giao thông Thông minh (Intelligent Transport System –ITS - ứng dụng công nghệ cao điện tử, tin học và viễn thông để điều hành và quản lý hệ thống giao thông vận tải) trên cơ sở phân tích được tính hiện đại cũng như hiệu quả của việc áp dụng hệ thống này: hệ thống với đầu ra là hệ thống cơ sở dữ liệu, truyền thông dựa trên nền GSM, truy xuất dữ liệu bằng web server để sẵn sàng kết nối với các hệ thống ITS của các dự án khác thành hệ thống thống nhất. Bằng khả năng tổng hợp, phân tích thông tin về lưu lượng giao thông và hiển thị trên web, hệ thống giúp người dân và cơ quan chức năng có thể truy xuất dễ dàng, giúp giải quyết tốt tình trạng giao thông. Mặc dù, trên thế giới hệ thống Giao thông Thông minh được sử dụng rất phổ biến nhưng ở nước ta việc ứng dụng ITS còn mới và thậm chí chưa được áp dụng. Với ý tưởng mới mẻ này, Tiên và Tiến tạo ra bước ngoặc trong tư duy - ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các vấn đề về giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Năm 2010, Trần Văn Tiên và Đồng Hữu Tiến cùng đạt giải Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường với đề tài “Nghiên cứu điều khiển thiết bị điện từ xa”, tuy đề tài không thể đạt giải cao hơn nhưng đó chính là động lực để các bạn tiếp tục tìm tòi, không ngừng học hỏi, và nghiên cứu khoa học.

Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học Tiên Và Tiến xứng đáng là tấm gương, là niềm tự hào của sinh viên Khoa Điện – Điện tử cũng như sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.