Nhảy đến nội dung
x

Seminar khoa học về “Why Electrochemistry at TDTU?”

Chiều ngày 05/06/2019, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức seminar khoa học về “Why Electrochemistry at TDTU?” do TS. Gunther G. Scherer, nguyên là Trưởng Lab Electrochemistry tại Viện Paul Scherrer, Thụy sĩ trình bày.

Hóa điện là một phần cơ bản của Hóa học và có mặt khắp nơi trong khoa học. Nó liên quan đến các quá trình chuyển phí trên các giao diện; do đó, ngoài việc trao đổi điện tích, nó thể hiện tất cả các khía cạnh của hóa học và vật lý bề mặt và giao thoa. Nó liên quan đến tốc độ truyền phí, ví dụ: hiện tại, với sự khác biệt tiềm năng trên các giao diện. 

Hơn nữa, tiềm năng Hóa điện có liên quan trực tiếp đến sự khác biệt về năng lượng tự do của các phản ứng, cho phép hiệu quả của quá trình lưu trữ và chuyển đổi năng lượng cao hơn so với các đối tác nhiệt (đốt cháy) của chúng. 

Do đó, các khía cạnh phổ quát của nó tiếp cận với các ứng dụng của khoa học kỹ thuật (ví dụ nghiên cứu lưu trữ và chuyển đổi năng lượng, khoa học vật liệu, quá trình ăn mòn), khoa học đời sống và sinh học (y học, nghiên cứu tế bào, cơ quan nhân tạo), khoa học môi trường (cảm biến) và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. 

Hóa điện cũng có tác động xã hội mạnh mẽ, do một số thách thức lớn hiện nay của nhân loại: Cung cấp năng lượng, phân phối năng lượng, lưu trữ năng lượng của năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng. Ngoài ra, điều này có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với tính di động (điện khí hóa bằng pin và pin nhiên liệu, công nghệ hydro), mạng điện phi tập trung, thông tin liên lạc, và theo nghĩa rộng nhất, về sự nóng lên toàn cầu. 

TS. Gunther G. Scherer, chuyên ngành về Electrochemistry - Hóa điện, Tính đến thời điểm này, TS. Gunther G. Scherer đã công bố 181 công trình trên các tạp chí ISI uy tín.

Buổi seminar thu hút sự quan tâm và tham dự của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thuộc Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (DEMASTED), Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMAS) , Viện khoa học tính toán (INCOS), Khoa Điện – Điện tử, Khoa Dược, Khoa Khoa học ứng dụng, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động tham dự. Đây là hoạt đông khoa học thường xuyên tại Trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm chia xẻ, giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Hình ảnh của buổi seminar:

Why-Electrochemistry-1.jpg
TS. Gunther G. Scherer trình bày tại seminar

 

Why-Electrochemistry-2.jpg
TS. Gunther G. Scherer chụp ảnh lưu niệm với các thành viên tham dự seminar