Nhảy đến nội dung
x

Seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM) và Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM)

Sáng ngày 16/07/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM) và Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM).

Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Trong buổi Seminar này, có 3 báo cáo trình bày và giới thiệu gồm: “Phương pháp đẳng hình học và ứng dụng” do TS. Thái Hoàng Chiến trình bày; “Lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) và áp dụng DFT trong tính toán hóa học lượng tử” do TS. Nguyễn Minh Tâm trình bày; và  “Nghiên cứu mô phỏng động lực học trao đổi mô hình của sợi kết tam Aβ11-40 xuyên màng” do TS. Ngô Sơn Tùng trình bày.

Buổi báo cáo seminar đã kết thúc tốt đẹp và sẽ là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Hình ảnh của buổi seminar:

dcm-comchem-16-07-2018-seminar-01.jpg

Ảnh: TS. Thái Hoàng Chiến trình bày báo cáo

dcm-comchem-16-07-2018-seminar-02.jpg

Ảnh: TS. Nguyễn Minh Tâm trình bày báo cáo

dcm-comchem-16-07-2018-seminar-03.jpg

Ảnh: TS. Ngô Sơn Tùng trình bày báo cáo

dcm-comchem-16-07-2018-seminar-04.jpg

DEMASTED Media