Nhảy đến nội dung
x
Hình ảnh buổi seminar

Seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM) và Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM)

Sáng ngày 15/6/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán (DCM) và Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM).

Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Trong buổi Seminar này, có 3 báo cáo trình bày và giới thiệu gồm: “Mô hình đa tỉ lệ: từ macro đến nano” do TS. Thái Hoàng Chiến trình bày; “Các phương pháp tính toán hóa lượng tử” do TS. Nguyễn Minh Tâm trình bày; và  “Giới thiệu về Mô phỏng Động lực học Phân tử Đa quy mô” do TS. Ngô Sơn Tùng trình bày.

Buổi báo cáo seminar đã kết thúc tốt đẹp và sẽ là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Hình ảnh của buổi seminar:

Seminar-Nhom-DCM-Comchem-1.jpg

Ảnh: TS. Thái Hoàng Chiến trình bày báo cáo

Seminar-Nhom-DCM-Comchem-2.jpg

Ảnh: TS. Nguyễn Minh Tâm trình bày báo cáo

Seminar-Nhom-DCM-Comchem-3.jpg

Ảnh: TS. Ngô Sơn Tùng trình bày báo cáo

Seminar-Nhom-DCM-Comchem-4.jpg

DEMASTED Media