Nhảy đến nội dung
x
Ảnh: TS. Ngô Sơn Tùng trình bày báo cáo

Seminar thường kỳ Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM)

Sáng ngày 17/08/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức seminar thường kỳ cho Nhóm nghiên cứu hóa tính toán (COMCHEM).

Tham dự buổi seminar thu hút sự tham dự của các giảng viên và nghiên cứu viên của Trường.

Trong buổi Seminar này, có 2 báo cáo gồm: “Lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) và áp dụng DFT trong tính toán hóa học lượng tử” do TS. Nguyễn Minh Tâm trình bày; và  “EGCG ức chế sự tiền sợi hóa của amyloid beta (16-22) hexamer: nghiên cứu lý thuyết” do TS. Ngô Sơn Tùng trình bày.

Buổi báo cáo seminar đã kết thúc tốt đẹp và sẽ là cơ hội rất tốt để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường.

Hình ảnh của buổi seminar:

seminar-comchem-16-07-18-01.jpg

Ảnh: TS. Nguyễn Minh Tâm trình bày báo cáo

seminar-comchem-16-07-18-02.jpg

Ảnh: TS. Ngô Sơn Tùng trình bày báo cáo

DEMASTED Media