Nhảy đến nội dung
x
Seminar “Ngôn ngữ học hiện đại: Lý thuyết và Ứng dụng”

Chiều ngày 20/3/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức bu

Buổi làm việc với đại diện Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED)

Ngày 16/3/2018, đại diện Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã có buổi làm việc với Trường đại học

Công bố quốc tế trên tạp chí nào có giá trị nhất?

Hiện chưa có thống kê số lượng tạp chí, tập san, ước tính lên đến hàng triệu và tiếp tục tăng. Tuy nhiên, không phải tạp

Buổi làm việc với đại diện Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan)

Ngày 06/3/2018, đại diện Đông Nam Á của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan) đã có buổi thăm và làm việc với Trường đại học Tô

Seminar “Mining Class Association Rules”

Sáng ngày 05/2/2018, Phòng Quản lý phát triển Khoa học & Công nghệ tthuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức bu

Khóa học "Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu"

Sáng ngày 07/01/2018, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã kết thúc lớp học "Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu" và tiế

Tập huấn về phương pháp trích dẫn khoa học cho học viên cao học

Chiều ngày 02/12/2017, Phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi

Các nghiên cứu viên của TDTU
Gặp gỡ giữa sinh viên và các nhóm nghiên cứu của Trường đại học Tôn Đức Thắng
Đoàn Thanh niên Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức một buổi gặp gỡ giữa sinh viên và các nhóm nghiên cứu thuộc Trường để tạo điều kiện cho các sinh viên có đam mê nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế tiếp cận và làm việc với các nhà khoa học đẳng cấp của Trường
Họp về định hướng tài trợ mới của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ - Trường đại học Tôn Đức Thắng (FOSTECT)
Buổi họp về Định hướng tài trợ mới của Quỹ FOSTECT nhằm trình bày, thảo luận về và định hướng tài trợ mới từ Quỹ cũng như hướng dẫn giảng viên, nghiên cứu viên của Trường về cách xin tài trợ nghiên cứu khoa học từ Quỹ FOSTECT một cách hiệu quả
Buổi làm việc cùng Viện chiến lược và chính sách Khoa học Công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ

Ngày 24/10/2017, đại diện Viện chiến lược và chính sách Khoa Học và Công nghệ - Bộ Khoa học & Công nghệ đã có buổi t

Nữ diễn giả người Pháp nói chuyện với sinh viên VN về đổi mới sáng tạo giáo dục đại học

Chiều 24.10, hàng ngàn sinh viên, giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng đã chăm chú lắng nghe bài trình bày với chủ đề đổ